13. RALLY SHOW SANTA DOMENICA 2023.
 
 
Startna lista za ceremonialni start / Start list for Ceremonial Start
 
Startna lista za 1. etapu / Start list for Leg 1
 
 
Shakedown [PDF]
 
Konačni rezultati / Final Results
 
Broj BI.
SS Number.
Naziv BI.
SS Name
Dužina BI
SS Length
Početak
Start Time
Status
Status
Dokumenti
Documents
1 Savršćak Arena 17.510 km 25.11.2023 07:30 Završio
 Finished
Rezultat BI / SS Results
Nakon BI / After SS
2 Savršćak Arena 27.510 km 25.11.2023 10:30 Završio
 Finished
Rezultat BI / SS Results
Nakon BI / After SS
3 Savršćak Arena 37.510 km 25.11.2023 13:15 Završio
 Finished
Rezultat BI / SS Results
Nakon BI / After SS
4 Savršćak Arena 47.510 km 25.11.2023 15:30 Završio
 Finished
Rezultat BI / SS Results
Nakon BI / After SS